အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း - ဇူလိုင္ စတုတၳပတ္i
X
Voice of America
21.07.2012 00:30
ဗီြအိုေအ အေမရိကန္အသံရဲ႕ ျမန္မာတီဗီြ အစီအစဥ္ေတြကို ေန႔စဥ္တေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါတယ္။ အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း အစီအစဥ္ကို စေနညပိုင္း အစီအစဥ္၊ တနဂၤေႏြ မနက္ည နဲ႔ တနလၤာ မနက္-ည အစီအစဥ္ေတြမွာ ရႈစားႏုိင္ၾကပါတယ္။ အစီအစဥ္မွာ ထူးျခားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာသတင္းလႊာေတြ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အႏုပညာေလာကက သတင္းေတြကို တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ သက္တန္႔ေရာင္ သတင္းလႊာအစီအစဥ္ကို ရႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း - ဇူလိုင္ စတုတၳပတ္

Voice of America

Published 21.07.2012

ဗီြအိုေအ အေမရိကန္အသံရဲ႕ ျမန္မာတီဗီြ အစီအစဥ္ေတြကို ေန႔စဥ္တေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါတယ္။ အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း အစီအစဥ္ကို စေနညပိုင္း အစီအစဥ္၊ တနဂၤေႏြ မနက္ည နဲ႔ တနလၤာ မနက္-ည အစီအစဥ္ေတြမွာ ရႈစားႏုိင္ၾကပါတယ္။ အစီအစဥ္မွာ ထူးျခားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာသတင္းလႊာေတြ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အႏုပညာေလာကက သတင္းေတြကို တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ သက္တန္႔ေရာင္ သတင္းလႊာအစီအစဥ္ကို ရႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

ဗီြအိုေအ ျမန္မာ အပတ္စဥ္ တီဗီြသတင္းလႊာ အပါအဝင္ ဗီြအိုေအ-အာရွ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ေတြကို Asia Sat 3 ၿဂိဳဟ္တုကေန ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီပတ္လံုး ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါတယ္။ ေန႔စဥ္ မနက္ (၇) နာရီခြဲတုိင္းမွာ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္သစ္ကို တင္ဆက္ေပးၿပီးေတာ့ ေနာက္ေန႔မနက္ အစီအစဥ္သစ္ မေျပာင္းခင္အထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ထပ္မံ ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါတယ္။

အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း အစီအစဥ္ကို တနဂၤေႏြေန႔ နဲ႔ တနလၤာေန႔မ်ားမွာ  ရႈစားႏုိင္ၾကပါတယ္။ အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းအစီအစဥ္မွာ ထူးျခားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာသတင္းလႊာမ်ား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အႏုပညာေလာကက သတင္းမ်ားကို တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ သက္တန္႔ေရာင္ သတင္းလႊာအစီအစဥ္မ်ားကို ရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။